KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Jurek Rekrytering & Bemanning

Erfarna registratorer sökes till myndigheter i Stockholmsområdet

12-03-2018

Om verksamheten

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Vi har upphandlat avtal med Kammarkollegiet som avser bemanning inom tjänstemannasektorn, och vi har även återkommande rekryteringsuppdrag för tjänster i kommuner och kommunala bolag, som ingår i SKL (Sveriges kommuner och Landsting).

Arbetsbeskrivning

Vi söker registratorer både för direktrekrytering till våra kunder samt för kortare och längre uppdrag. Din huvudsakliga uppgift som registrator är i korthet att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar, att dokumentera vidtagna åtgärder, samt att säkerställa att den digitala och analoga dokumenthanteringen sker enligt fastställda rutiner och regelverk. Bredden i uppdragen kan variera något. Exempel på vanligt förekommande ansvarsområden kan vara:

• Posthantering och skanning av inkomna handlingar
• Ansvar för officiell epostlåda
• Diarieföring, expediering och arkivering
• Utlämnanden av allmänna handlingar
• Information och service allmänheten
• Ta fram statistik om pågående och avslutade ärenden
• Internt stöd och utveckling av dokumenthanteringsfrågor

Vem är du?

Vi söker dig som har följande kvalifikationer

• Registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning samt arbetslivserfarenhet som registrator.
• Goda kunskaper i MS Office
• Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3 eller
• Visual Arkiv).
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorns funktion och ansvar.

Du erbjuds

Som registrator har du en viktig roll att fylla när det gäller kommunikation och rättssäkerhet i den offentliga verksamheten, vilket i förlängningen kommer allmänheten till godo. I din funktion bidrar du till kunskap, förståelse och utveckling av en effektiv administration och dokumenthanteringsprocess.

Registratorsuppdragen kan komma att variera i längd och även i sysselsättningsgrad. Du kommer att vara anställd i Jureks uthyrningsverksamhet och vara stationerad ute hos någon av våra kunder, alternativt rekryteras direkt till någon av våra kunder. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta My Bergdahl på mailadress my.bergdahl@jurek.se eller telefon 070-773 18 91. Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Sista ansökningsdag

Vi intervjuar löpande.

 

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Visstid Heltid

Kontakt:
My Bergdahl
my.bergdahl@jurek.se

VÄLKOMMEN