KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Jurek Rekrytering & Bemanning

Erfarna handläggare sökes till myndigheter i Stockholmsområdet

12-03-2018

 

Om verksamheten

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Vi har upphandlat avtal med Kammarkollegiet som avser bemanning inom tjänstemannasektorn, och vi har även återkommande rekryteringsuppdrag för tjänster i kommuner och kommunala bolag, utifrån SKL-avtal (Sveriges kommuner och Landsting).

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker regelbundet erfarna handläggare till kortare och längre konsultuppdrag på statliga myndigheter och andra offentligt styrda organ. Vi ansvarar även för direktrekrytering av handläggare till flera kommuner och kommunala bolag i Stockholmsområdet. Utformningen av uppdragen varierar med avseende på vilken arbetsplats det gäller, samt vilken utbildning och arbetslivserfarenhet du har som handläggare.

Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter för handläggare med gymnasieexamen/likvärdig utbildning kan vara:

• Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis.
• Utarbeta förslag, exempelvis beslutsunderlag.
• Planera och följa upp ärenden.
• Utreda, granska och handlägga ärenden, samt fatta beslut i enklare ärenden.

För handläggare med högskoleutbildning ingår vanligtvis fler ansvarsområden, i vilka följande arbetsuppgifter kan ingå:

• Avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut.
• Analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt.
• Arbete av utredande och/eller samordnande karaktär.
• Genomföra och följa upp aktiviteter.

 

Vem är du?

Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller högskoleutbildning och minst ett års erfarenhet av att arbeta som handläggare, gärna i en offentligt styrd organisation. För en del av uppdragen krävs att du har minst tre års erfarenhet.
I samtliga tjänster fordras att du är van att arbeta i MS Office.

Som handläggare bör du vara välorganiserad och samtidigt effektiv; du tar dig an och avslutar uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt. Du har intresse och fallenhet för att ge stöd och support till organisationen utifrån ditt uppdrag.
Vidare ser vi gärna att du har en utvecklad förmåga att analysera och fatta beslut, samordna och följa upp.

 

Du erbjuds

Du har i ditt uppdrag som handläggare en betydelsefull roll som stöd till samtliga nivåer i organisationen internt, men även externt gentemot organisationens kunder och intressenter, vilket i förlängningen kommer allmänheten till godo.


Uppdragen kan komma att variera i längd och även i sysselsättningsgrad. Du kommer att vara anställd i Jureks uthyrningsverksamhet och vara stationerad ute hos någon av våra kunder, alternativt rekryteras direkt till någon av våra kunder. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta My Bergdahl på mailadress my.bergdahl@jurek.se eller telefon 070-773 18 91. Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

 

Sista ansökningsdag

Vi intervjuar löpande.

 

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Visstid Heltid

Kontakt:
My Bergdahl
my.bergdahl@jurek.se

VÄLKOMMEN