KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Monyx

Vi söker en Compliance Officer till Monyx

16-11-2017

Om verksamheten

Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning, förmedlad rådgivning och försäkring. Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt konkurrenskraftiga försäkringspaket för en värdefullare vardag och framtid. Monyx är majoritetsägare i förmedlarorganisationen Hjerta samt hel- och delägare i förmedlarbolagen Factor Insurance Brokers, Svenska Försäkringsrådgivarna och Norrfinans & Försäkring. De stärker vår lokala närvaro och distributionskraft samt förenklar för dig som kund att få rådgivning där du bor. Monyx förvaltar ca 30 miljarder kronor och har sitt säte i Stockholm med verksamhet även i Umeå. Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. I organisationen pågår just nu ett förändringsarbete där samtliga verksamheter inom Monyx och Hjerta kommer att integreras tydligare. Syftet är ett ökat fokus på våra kunder genom vår lokala rådgivarkår i kombination med våra erbjudanden inom försäkring och sparande. www.monyx.se

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för regelefterlevnad för rådgivningsdelarna inom koncernens verksamhet. Du arbetar nära bolagsjuristen och nära verksamheten i övrigt. Du rapporterar direkt till bolagets VD.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

Arbeta med att identifiera och värdera compliancerisker.Löpande kontrollera och följa upp regelefterlevnaden i verksamheten, främst kring investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.Ge verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller för Bolagets verksamhet.Informera om samt implementera nya/förändrade gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna reglerVara Bolagets klagomålsansvarige och kontaktperson gentemot Finansinspektionen i frågor avseende bolagets klagomålshantering och regelefterlevnad.

Du kommer även att delta i branschorganisationers compliancegrupper och i affärsutvecklande projekt och produktutveckling.

Vem är du

Du har juridik-och/eller ekonomiexamen. Du har även flera års praktisk erfarenhet från compliance, risk eller regelverksfrågor inom finansbranschen. Du har god förståelse för arbete med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, social kompetens, flexibilitet och noggrannhet liksom på en mycket hög integritet. Vi förväntar oss att du har gott omdöme, tycker om högt arbetstempo, samt en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du är proaktiv, driven, van att leverera med hög kvalitet och att genomföra förändringar. Du är van att arbeta med komplexa frågor och planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du är lösningsorienterad.

Kontaktytorna för tjänsten är breda och omfattande både inom och utanför koncernen.

Du erbjuds

Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation som utvecklas i takt med marknaden.

Då tjänsten ska tillsättas snarast möjligt kommer urvalsprocessen att ske fortlöpande. Ansökan emotses därför snarast möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jurek Rekrytering & Bemanning, Ulriikka Uittomäki, telefon: 0766 331440. Skicka din ansökan snarast via vår hemsida: www.jurek.se

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Ulriikka Uittomäki
0766-33 14 40

VÄLKOMMEN