KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Familjebostäder

Arkivarie till Familjebostäder med fokus informationsförvaltning

14-11-2017

Familjebostäder, del i koncernen Stockholms stad, äger, förvaltar och bygger bostäder och lokaler. 40 000 stockholmare har sitt hem hos oss och de kommande åren byggstartar vi minst 3 500 nya hyresrätter för att möta Stockholms tillväxt. Vi jobbar både för dagens och morgondagens kunder med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus.

Familjebostäder äger och förvaltar 364 fastigheter runt om i Stockholms stad. Hos oss har du en nyckelroll för att säkerställa bolagets informationsförvaltning med kvalitet och affärsmässighet i fokus!

Familjebostäder söker nu en

Arkivarie/registrator med informationsförvaltning i fokus!

Med ett växande fastighetsbestånd som idag omfattar 19 076 hyresrätter och 2269 lokaler och ett utökat uppdrag om att bygga mycket mer de kommande åren, så är effektiv informationsförvaltning kring nybyggnation och fastighetsförvaltning av avgörande betydelse.

Arbetet är omväxlande och du kommer att arbeta med både förvaltning och utveckling och fungera som expert avseende informationsredovisning och dokumenthantering i våra ny och ombyggnadsprojekt. Vi arbetar i ett stadsövergripande dokumenthanteringssystem för Stockholm och ett lokalt projektstyrningsverktyg (Antura) för den aktuella verksamheten. Verksamheten är inne i en utvecklingsfas och därför krävs att du är drivande, lyhörd och flexibel.

Ansvar och arbetsuppgifter

Du arbetar långsiktigt med att säkerställa en korrekt hantering av bolagets information och allmänna handlingar med särskilt fokus på byggprocesserna. Du säkerställer arbetet så att information struktureras och lagras för att på bästa sätt tillgodose verksamhetens och allmänhetens behov. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Ansvara för utveckling och genomförande av en sammanhållen strategi för informationsförvaltning vid Familjebostäders projektutvecklingsavdelning.
  • Utbilda och informera i arkiv- och informationshanterings frågor.
  • Utarbeta rutiner och handledningar.
  • Lämna ut allmänna handlingar.
  • Stöd till handläggare och registratorer.
  • Vid behov vikariera för registrator.
  • I samarbete med kollegor svara för att informationsredovisningen hålls uppdaterad med hänsyn till ändringar i lagstiftning och i verksamheten.
  • Genomföra gallringsutredningar (och gallringsframställan
  • )Säkerställa att gallring genomförs enligt  beslut.
  • Vid behov delaktig i anskaffning och vidareutveckling av IT-stöd.

Vi jobbar för våra hyresgäster och för framtidens Stockholm - hos oss gör du skillnad i människors liv.

Förväntningar

Du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att ha arbetat med elektronisk informations- och dokumenthantering. Vi ser även med fördel att du har akademisk utbildning inom arkiv och informationsvetenskap och kunskap om gällande lagstiftning inom offentlig verksamhet. För att trivas tror vi också att du tycker om att arbeta på bredden operativt och strategiskt och tycker om att ge god service. Som person är du utvecklingsorienterad, samarbetar gärna och du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

Erbjudande

Familjebostäder är en arbetsplats i tillväxt. Vi har många spännande projekt på gång och vi kommer fortsatt att utveckla vår informationsförvaltning och redovisning. Vi satsar mycket på att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sina yrkesroller. Vi finns i trevliga lokaler i Hammarby Sjöstad.

Intresseanmälan

Jurek Rekrytering & Bemanning kommer hantera alla intresseanmälningar och efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Familjebostäder. Sista ansökningsdag är den 4/12–17. Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck via mail: maria.vonsterneck@jurek.se eller på 0737- 07 71 70

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Maria Von Sterneck
0737-07 71 70

VÄLKOMMEN