KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Familjebostäder

Familjebostäder söker en kvalitets- och internkontrollansvarig

11-02-2018

Familjebostäder är ett bolag i stark tillväxt. Dagens 19 200 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder och då behöver vi bli flera! Vi äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus jobbar vi för dagens och morgondagens kunder. Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter:

Som kvalitets- och internkontrollansvarig har du ett viktigt uppdrag som värderas högt i bolaget. En viktig del i rollen är att stötta verksamheten i kvalitets- och utvecklingsarbetet vid sidan av ansvaret att säkerställa det systematiska internkontrollarbetet. Tyngdpunkten i rollen ligger på att bidra till kvalitet och kvalitetsutveckling samt tillse att bolagets rutiner, riktlinjer och policys följs.

I rollen ingår följande:

  • Självständigt genomföra omvärldsanalyser, kartläggningar och utredningar.Ansvara för framtagande, implementering och utveckling av bolagets internkontrollplan.
  • Ansvara för framtagande och uppdatering av relevanta styrdokument.
  • Att stödja enheterna i arbetet med den verksamhetsspecifika internkontrollen och även i framtagandet av rutiner mm.
  • Att löpande och årsvis följa upp bolagets internkontrollplan samt redovisa resultatet till företagsledning och styrelse.
  • Att bistå verksamheterna i framtagandet av väsentlighets- och riskanalyser och sammanställa den bolagetsövergripande analysen.

Tjänsten tillhör VD-staben och du rapporterar direkt till stabschefen. Personen som idag innehar tjänsten kommer att gå i pension under 2018 och det finns därför goda till introduktion och värdefull kunskapsinhämtning under den inledande perioden av anställningen. Din placering kommer att vara på huvudkontoret i Hammarby Sjöstad.

Kvalifikationer och personliga egenskaper:

Du har relevant universitet/högskoleutbildning och bred affärs- och verksamhetskunskap. Du har minst fem års erfarenhet av arbete med internkontroll, verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, du är analytisk och ser hur detalj och helhet relaterar till varandra. Du är handlingskraftig och trivs med att jobba självständigt men samtidigt uppskattar du goda samarbeten för att nå gemensamma mål.  Du är också prestigelös och har en god social förmåga som bygger tillit och förtroende, samtidigt som du är lösningsorienterad.

Vi erbjuder:

Familjebostäder är mitt i en spännande utvecklingsfas. Vi verkar inom ett område med stor betydelse för dagens och morgondagens Stockholm - bostadsförsörjning och stadsdelsutveckling.  Vi ingår i koncernen Stockholms stad med ett brett nätverk av aktörer både inom och utanför koncernen. Tjänsten är en nyckelposition med flera kontaktytor där du får möjlighet att påverka hela bolagets utveckling och förbättringsarbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med bolagets Processutvecklare och Huvudprojektledare för administrativa utvecklingsprojekt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan:

Sista ansökningsdag är 2018-03-04. Jurek Rekrytering & Bemanning kommer efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Familjebostäder Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på 073 70 771 70 eller via mail: maria.vonsterneck@jurek.se  

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Maria Von Sterneck
0737-07 71 70

VÄLKOMMEN